Назив награде Име и презиме добитника
Суд машина Candy Јана Арсенијевић
Миксер Brown Александар Ранић
  Никола Ратинац
Течност за судове Fairy Марина Вучковић
  Катарина Милановић
  Вања Симеуновић
   Ивана Арсенијевић
  Маријана Ђоровић
  Бојан Обрадовић
  Димитрије Ђорђевић
  Александар Цветковић
  Никола Банковић
  Драган Николић