Трнава Промет д.о.о.

Добро дошли Трнава Промет д.о.о.

-Привредно друштво "Трнава Промет д.о.о" за промет на велико и мало, регистровано је децембра 1989. године код трговинског суда Крагујевац, са основном делатношћу трговине.

Асортиман

Преко 20000 активних артикала у асортиману малопродаје и велепродаје

Малопродајни објекти

34 малопродајна објеката,
4 посластичарнице,
4 пољопривредне апотеке,
3 бензинске станице,
технички преглед,
стовариште грађевинског материјала

Преко 1400 запослених

О нама

Трнава промет д.о.о. - укратко o нама

Наше вредности

Трнава Промет доо је трговинско предузеће са седиштем у Крагујевцу. Основано је 26.децембра 1989. године са једним запосленим, оснивачем Братиславом Лазарчевићем.

Као локални трговински ланац бави се продајом робе широке потрошње кроз велепродају и ланац малопродајних објеката.

Предузеће послује у 34 модерно опремљена малопродајна објеката сврстаних у неколико категорија. Квалитет понуде у малопродајним објектима прилагођен је интересима и потребама купаца. Широким асортиманом од преко 20.000 артикала и повољним ценама, купцима се даје могућност да своју куповину обаве на једном месту, те тако уштеде и време и новац.

На рафовима малопродајних објеката посебан акценат се ставља на домаће производе, нарочито од локалних произвођача, и на тај начин се ствара амбијент за развој предузетничког духа и домаће производње. Домаћи артикли имају највећу заступљеност у асортиману, која у неким робним групама прелази и 80%.

Дугогодишњи концепт велепродаје се и даље развија , а велепродајни и магацински простор се простиру на преко 9.000м2. Несметан ток робе и ефикасна организација предузећа довели су до тога да Трнава Промет доо буде незаобилазан велепродајни снабдевач са асортиманом од преко 20.000 артикала робе широке потрошње, са најповољнијим ценама и комерцијалним условима.

Од оснивања предузеће има за циљ – придобити и задржати срећног и задовољног купца. Зато своју улогу озбиљног трговинског ланца Трнава Промет доо доживљава одговорно и домаћински.

У власништву предузећа данас се налазе и 4 пољопривредне апотеке (у Крагујевцу, Тополи и Светлићу), 3 бензинске станице (у Крагујевцу, Тополи и Светлићу) и Стовариште грађевинског материјала у насељу Петровац.

Поред веома успешног сегмента трговине, 2015. године предузеће Трнава Промет доо је проширило свој пословни портфолио куповином познатог крагујевачког бренда Срце.

Постојала је јасна визија и смело се кренуло у реализацију производње посластичарских производа уз развој угоститељских активности на бази три модерно опремљене посластичарнице.
 

Данас предузеће Трнава Промет доо има преко 1400 запослених, а принципи неговања породичних вредности остали су непромењени. Препознајући чињеницу да је кључ успеха предузећа у запосленима, велика пажња се посвећује њиховом личном и професионалном напретку. Они су покретачка снага којом се руше све пословне баријере.

У жељи да унапреди своје пословање и олакша своје присуство на тржишту највише руководство је одлучило да успостави интегрисани систем менaџмента квалитетом ( QMS ) и управљање безбедношћу прехрамбених производа ( HACCP ) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 и Општим принципима хигијене хране CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 .

Вођено идејом хуманости,предузеће Трнава Промет доо учествује у бројним кампањама за помоћ различитим групама грађана, укључује се у развој локалне заједнице и живи живот са својим суграђанима.

Од једне до друге организационе јединице, од радника до радника, из дана у дан, предузеће Трнава Промет доо ради према низу вредности како би осигурало да сваки аспект пословања буде уређен и реализован у најбољем интересу свих заинтересованих страна.

Људи

У центру пословања је човек био он запослени, купац или један од партнера

Квалитет

1. Бити искрен и поуздан
2. Квалитет онога што потрошач купује увек је на првом месту.
3. Квалитет кадрова, њихове обуке, понашања и знања

Поштовање

1. Поштовање обавеза, договора
2. Поштовање према другима, њиховим идејама и различитостима
3. Поштовање закона, правила, процедура, уговора

Дугорочност

1. Задобити поверење наших купаца и оправдати га дугорочним обезбеђивањем квалитета робе и услуга
2. Изградити чврсту и делотворну организацију
3. Улагати како бисмо трајали, улагати за будућа времена

Ефикасност

1. Фокусирати се на активности које стварају вредност
2. Радити ствари једноставно и ефикасно

Пословна политика


1. Задовољење потреба и очекивања заинтересованих страна наших услуга приоритетна је обавеза свих запослених.
2. Наше услуге и квалитет нуђених производа морају бити врхунског квалитета.
3. Прехрамбени производи које нудимо морају бити апсолутно здравствено исправни и безбедни за своје кориснике. О овоме се мора водити рачуна у читавом ланцу снабдевања, од набавке таквих производа, преко транспорта, складиштења до њихове испоруке корисницима и крајњим корисницима – потрошачима.
4. Мера нашег успеха је достигнути степен задовољења заинтересованих страна. Због тога се морају улагати стални напори како би се задовољење заинтересованих страна подигло на виши ниво.
5. Неопходно је стално разматрати постојеће знање и стицати сва неопходна додатна знања за функционисање свих процеса и за остваривање усклађености производа и услуга. Компетентност запослених, на сваком радном месту, услов је за испуњење свих наших циљева. Због тога се стално мора тежити подизању нивоа компетентности.
6. Хигијена у радном простору у коме се прехрамбени производи чувају или се са њима манипулише, као и особља које долази у контакт са таквим производима мора бити стално на врхунском нивоу.
7. Сваки запослени мора бити обучен и носити одговорност за квалитет свог рада и одржавање сопствене хигијене и хигијене простора у коме ради.
8. Међусобним комуникацијама и комуникацијама са екстерним лицима и организацијама, морамо прикупљати и размењивати информације и стицати нова знања како би смо унапредили процесе рада, квалитет услуге и безбедност прехрамбених производа.
9. Снижење трошкова, уз подизање нивоа квалитета услуге, стална је обавеза сваког запосленог.
10. Остварење профита, кроз подизање нивоа квалитета рада и задовољења заинтересованих страна, приоритетан је задатак свих запослених.
11. Ефективност система менаџмента квалитетом и безбедности прехрамбених производа мора се стално преиспитивати и побољшавати.
12. Бољи од нас су наш узор. Њима тежимо и желимо да их превазиђемо. Ми то можемо. Квалитет пружене услуге и производа који нудимо купцима основно је средство за остварење свих наших циљева.

Визија

Услуге препознатљиве на тржишту са сталним повећањем асортимана и пласмана производа

Списак малопродајних објеката:

 • Супермаркет бp.1

  Топола, Пилота Зорана Томића бб,
  Тел.034/6813-701
 • Суперета бр.2

  Крагујевац, Атинска 1/б,
  Тел.034/377-880
 • Суперета бр.3

  Крагујевац, Радомира Бате Бугарског бб,
  Тел.034/377-900
 • Суперета бр.4

  Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 35,
  Тел.034/356-880
 • Суперета бр.5

  Крагујевац, Интернационалних Бригада бб,
  Тел.034/345-900
 • Мини маркет бр.5за

  Кнић, Цара Лазара 1,
  Тел.034/511-100
 • Суперета бр.6

  Крагујевац, Незнаног Јунака 18,
  Тел.034/373-900
 • Мини маркет бр.7за

  Крагујевац, Нате Радуловић 2А,
  Тел.034/368-288
 • Суперета бр.7

  Крагујевац, Николе Пашића 2,
  Тел.034/331-131
 • Суперета бр.8

  Крагујевац, Светогорска 1/б,
  Тел.034/209-078
 • Мини маркет бр.9

  Крагујевац, Алексе Дундића 8
  Тел.034/6353-186
 • Мини маркет бр.10

  Крагујевац, Кнеза Милоша 3,
  Тел.034/354-499
 • Суперета бр.11

  Крагујевац, Града Сирена 10
  Тел.034/354-700
 • Суперета бр.12

  Крагујевац, Момира Марковића 1,
  Тел.034/6355-900
 • Мини маркет бр.13

  Крагујевац, Војводе Путника 7,
  Тел.034/377-750
 • Суперета бр.14

  Крагујевац, Атинска 103а,
  Тел.034/610-0040
 • Суперета бр.15

  Крагујевац, Краља Милана IV бр. 60-64,
  Тел.034/343-880
 • Мини маркет бр.16

  Топола, Пилота Зорана Томића бб,
  Тел.034/6102-030
 • Суперета бр.17

  Крагујевац, Светозара Марковића 71,
  Тел.034/6170-587
 • Супермаркет бр.18

  Крагујевац, Ђенерала Терзибашћа 3A,
   
 • Суперета бр.19

  Крагујевац, Лазе Маринковића 27В, Тел.034/6109139
 • Мини маркет бр.2за

  Крагујевац, Партизанских курира 25,
  Тел.034/327-003
 • Суперета бр.3за

  Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 15,
  Тел.034/327-970
 • Мини маркет бр.4за

  Крагујевац, 19. Октобра 20,
  Тел.034/354-651
 • Мини маркет бр.6за

  Крагујевац, Церовац,
  Тел.034/6792-000
 • Суперета бр.8за

  Крагујевац, Краљевачког батаљона 214,
  Тел.034/6794-000
 • Мини маркет бр.9за

  Крагујевац, Драгобраћа,
  Тел.034/6101-880
 • Мини маркет бр.10за

  Крагујевац, Танаска рајића 62-64,
  Тел.034/353-180
 • Мини маркет бр.11за

  Лужнице,
  Тел.034/577-232
 • Мини маркет бр.12за

  Топоница,
  Тел.034/6170-586
 • Мини маркет бр.13за

  Горњомилановачка 60, Крагујевац
  Тел.034/6171224
 • Мини маркет бр14за

  Крагујевац, Драгослава Срејовића 48,
  Тел.034/331-602
 • Мини маркет бр15за

  Крагујевац, Колубарска 2,
  Тел.034/346-405
 • Мини маркет бр16за

  Крагујевац, Десимировац,
  Тел.034/561-562
 • Стовариште грађевинског материјала

  Крагујевац, Интернационалних Бригада бб,
  Тел.034/355-566

Радно време малопродајних објеката:

Крагујевац:

Понедељак – Субота: од 06 до 22

Недеља: од 07 до 21

Топола:

Понедељак – Субота: од 07 до 22

Недеља: од 07 до 21

Ненадмашан асортиман Најповољније цене

По истраживањима независних агенција,

Велепродаја на првом месту у Србији!

Ускоро опширније

Малопродајни каталог

Акција важи за период од 12.06. до 03.07.2024. године

Акција

Акција

Сваког месеца за вас, акцијски каталог Трнаве Промет са најповољнијим ценама

Ново Ново Ново

Сваког месеца за вас, акцијски каталог Трнаве Промет са најповољнијим ценама

Електронско и штампано издање

Уколико желите штампано издање каталога, можете наћи у свим малопродајама током акције

Вести

Новости које Вас могу занимати

Списак добитника Трнава Промет 35 година са Вама

Награда – Ваучер куповине у продавницама Трнаве Промет Добитник награде Контакт телефон Ваучер од 400.000,00 РСД Љупка Миленовић 060/****656 Ваучер од 200.000,00 РСД Вукашин Милекић 065/****745 Радиша Лазовић 061/****028 Ваучер од 100.000,00 РСД Витомирка Лаловић 063/****547 Весна Мијатовић 061/****331 Јелена Тулубић 066/****708 Зорица Бугарчић 063/****703 Фекрија Бериша 065/****365 Братислав Најдамовић 063/****422 Ваучер од 50.000,00 РСД…

Правила Наградне игре – Трнава Промет 35 година са Вама

На основу одредаба Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.18/20), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“ бр. 152/20) и Одлуке директора о приређивању наградне игре у роби и услугама број 895 од 22.02.2024. године утврђена су: Правила наградне игре у роби и услугама “Трнава Промет –…

OSVOJI NAGRADU UZ HELL ENERGIJU

          Odluka i pravilnik o priređivanju nagradnog konkursa “OSVOJI NAGRADU UZ HELL ENERGIJU”  mozete pronaći ovde

DOBITNICI CIPIRIPI NAGRADNOG KONKURSA

Nagrada Dobitnik: Broj telefona 1. nagrada – 1x električni trotinet Anđela Obradović 064/****503 2. nagrada – 1 x smart watch Aleksandar Đurašević 064/****649 3. nagrada – 10 x Cipiripi paket Dejan Vučić 063/****754 Dragan Lalić 065/****202 Mihajlo Stojanović 062/***507 Aleksandra Milić 063/****106 Lazar Demić 034/***038 Neda Parandilović 069/****600 Natalija Jagličić 065/****103 Tara Hribar 069/****727 Janković…

ОГЛАС – Издавање пословног простора

Ђенерала Терзибашића 1А Крагујевац ТРНАВА ПРОМЕТ ДОО издаје пословни простор / локал бр. 3, површине 97,72 m² у улици Ђенерала Терзибашића 1А у Крагујевцу. Контакт телефон: 062/80-42-450

%
ЗАДОВОЉНИХ МУШТЕРИЈА​
+
Активних артикала
+
Запослених
Play Video

Трнава Промет кратки филм

Наши партнери

Желите да поручите робу из наше велепродаје? Кликните на дугме поред!