Трнава Промет Крагујевац Запослење

-Привредно друштво Трнава Промет расписује конкурс за следећа радна места:

Возач

Основни услови:

  • Возач Ц категорије са поседовањем сертификата

Број извршилаца: 2

Лице за безбедност и заштиту здравља на раду

Основни услови:

  • Завршен VII степен стручне спреме(машински факултет, електротехнички факултет, ахитектонски факултет, факултет безбедности)
Број извршилаца: 1

Продавац у пољопривредној апотеци

Услови:

  • Високо образовање на студијама из области заштите биља /фитомедицине/ или
  • Високо образовање на основним студијама из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, области хортикултуре или шумарства, коа и доказ о завршеној специјализацији из области заштите биља

 

 

Број извшилаца: 2

Mesar

Основни услови:
  • кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године
  • старости средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера
Основни задаци:
  • -прерада меса и производња месних прерађевина,
  • -руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
  • -примена знања из области хигијене и квалитета меса,
  • -паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.

Број извшилаца: до попуне слободних места

Пошаљите Вашу биографију на е-маил posao@trnava.rs са назнаком за коју позицију конкуришете