Трнава Промет Крагујевац Запослење

-Привредно друштво Трнава Промет расписује конкурс за следећа радна места:

Службеник обезбеђења 

Основни услови:

 • Минимум средња стручна спрема
 • пожељна лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

Број извршиоца: 3

Возач Б, Ц категорије

Основни услови:

 • квалификациона картица возача
 • сертификат возача
 • лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

Број извршилаца: 2

Лице за безбедност и заштиту здравља на раду

Основни услови:

 • Завршен VII степен стручне спреме(машински факултет, електротехнички факултет, ахитектонски факултет, факултет безбедности)
Број извршилаца: 1

Продавац у пољопривредној апотеци

Услови:

 • Високо образовање на студијама из области заштите биља /фитомедицине/ или
 • Високо образовање на основним студијама из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, области хортикултуре или шумарства, коа и доказ о завршеној специјализацији из области заштите биља

 

 

Број извршилаца: 2

Месар

Основни услови:

 • кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године
 • старости
  средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера

Основни задаци:

 • -прерада меса и производња месних прерађевина,
 • -руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
 • -примена знања из области хигијене и квалитета меса,
 • -паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.

Број извршилаца: до попуне слободних места

Месар у објекту за расецање и прераду меса

Опис посла:

 • Пондловање и конфекционирање меса за даљу продају(расецање, одкоштавање, обрада меса)
 • Паковање и испорука меса и производа од меса
 • Спровођење хигијенско-техничких мера

Основни услови:

 • Средња стручна спрема – месар
 • Искуство на истим или сличним пословима
 • Кандидати мушког пола

Број извршилаца: 2

Пошаљите Вашу биографију на е-маил posao@trnava.rs са назнаком за коју позицију конкуришете