Трнава Промет Крагујевац Запослење

-Привредно друштво Трнава Промет расписује конкурс за следећа радна места:

Рефернт за набавку воћа и поврћа

Потребан референт за набавку воћа и поврћа

 • Основни услови: IV степен економског или пољопривредног смера
 • Пожељни услови: Искуство у добављању воћа и поврћа

Број извршилаца: 1

Радник у малопродајном објекту

Потребни радници у свим малопродајним објектима Трнаве Промет доо

 • Основни услови: Први степен стручне спреме

Број извршилаца: до попуне слободних места

 

Посластичар-декоратер

Потребан посластичар-декоратер у производњи посластичарских производа „СРЦЕ“
Основни услови:

 • средња стручна спрема(минимум трећи степен)
 • смисао и таленат за декорисање
 • савестан и одговоран приступ раду
 • одговорност, љубазност и спремност за тимски рад
 • таленат за цртање и вајање
 • пожељно искуство

Број извршилаца: 1

Возач Ц категорије

Основни услови:

 • квалификациона картица возача
 • сертификат возача
 • лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

Број извршилаца: 2

Транпортни радник

Основни услови:

 • потребан I/II степен стручне спреме

Опис посла:

 • Врши контролу и пријем робе
 • Врши утовар робе у транспортно возило и истовара исте крајњим купцима, транспортним возилом.

Број извршилаца: до попуне слободних места

Магационер

Основни услови:

 • потребан I/II степен стручне спреме

Опис посла:

 • Врши пријем робе у магацин или малопродајни објекат.
 • Врши организацију постојаће робе у магацину
 • Пописивање робе
 • Издвајање робе
 • Врши сортирање, мерење, обележавање и одвајање
 • Одржавање магацинског простора

Број извршилаца: до попуне слободних места

Месар

Основни услови:

 • кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године старости
 • средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера

Основни задаци:

 • -прерада меса и производња месних прерађевина,
 • -руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
 • -примена знања из области хигијене и квалитета меса,
 • -паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.

Број извршилаца: до попуне слободних места

Пошаљите Вашу биографију на е-маил posao@trnava.rs са назнаком за коју позицију конкуришете

-Привредно друштво Трнава Промет расписује конкурс за следећа радна места: