СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Предузеће "Трнава Промет", расписује конкурс за следећа слободна радна места :

 

ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ БИЉА

– 2 извршиоца за рад у пољопривредној апотеци

Основни услови:

високо образовање на студијама из области заштите биља /фитомедицине/    
или
високо образовање на основним студијама  из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства, области хортикултуре или шумарстава, као и  доказ о завршеној специјализацији  из области заштите биља 

 


МЕСАР

Основни услови:
-кандидати женског пола, без радног искуства до 21. године старости
-средња стручна спрема: трговачког или угоститељског смера


Основни задаци:
-прерада меса и производња месних прерађевина,
-руковање машинама и уређајима у месарској делатности,
-примена знања из области хигијене и квалитета меса,
-паковање, чување и продаја меса и месних прерађевина.


-биографије слати на: posao@trnava.rs

У наслову е-маил поруке обавезно навести за коју позицију конкуришете.

-кандидати који буду у ужем избору биће позвани на разговор


  *Напомена: биографије које се пошаљу ван квалификација тренутно слободних радних места,биће одмах избрисане