Адреса:
Трнава Промет, Интернационалних бригада бб, 34000 Крагујевац

Тел/Факс:

034/302-235

034/370-403

034/370-427

034/345-355

034/345-900

034/20-55-34

контакт форма

за предлоге, сугестије, критике -Поштовани купци, молимо вас да све евентуалне жалбе и рекламације упутите усмено на продајном месту лицима овлашћеним за пријем рекламација или путем е-маил адресе: info@trnava.rs уз обавезну доставу фискалног исечка или другог доказа о куповини.

ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦА

Поштовани,

представљамо Вам

ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦУ

Пратећи савремене трендове трговина у малопродаји,

у прилици смо да Вам понудимо потрошачку ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦУ

Од 1. Фебруара 2014 године у објектима Трнаве промет, поред великог асортимана робе широке потрошње,

квалитетних цена и услуга, нудимо Вам

могућност плаћања ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦОМ.

Она је истовремено платна, клупска и кредитна.

Предности Трнава клуб картице

Трнава клуб картицу користите Ви, али и чланови Ваше породице

Безготовинско плаћање(приликом сваке појединачне куповине на каси плаћате ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦОМ)

Одложено плаћање(купујете у току једног месеца, а последњег дана у месецу добијате збирни рачун свих појединачних куовина, или пресек стaња; доспеће за плаћање је 30-40 дана од пресека стања)

Бескаматна, без икаквих трошкова и провизије, уживате у флексибилности одложеног плаћања

Приликом свакодневне куповине у објектиима Трнаве промет, стичете право учешћа у акцијским продајама и наградним играма, користите попусте за оредђену робу , а постајете потенцијални добитник поклона за континуирану употребу

Брзина добијања картице - издаје се одмах по потписивању уговора

Самосталан избор радње у којој желите да купујете

Продајни објекти у којима можете користити
ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦУ:

СУПЕРЕТА 2, Атинска 1/5, Аеродром,

СУПЕРЕТА 3, Радомира Бате Бугарског бб, Бресница,

СУПЕРЕТА 4, Др Зорана Ђинђића 35, Центар,

СУПЕРЕТА 11, Града Сирена 10, Центар,

СУПЕРЕТА 12, Момира Марковића 1, Багремар

ПЛАВА ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦА:

-Физичка лица.

Потписан уговор са предузећем у којем сте запослени, на основу којег купујете у објектима ТРНАВЕ ПРОМЕТ(лимит одређује предузеће, а плаћате путем административне забранена Ваш лични доходак) - важи за запослене.

ЦРВЕНА ТРНАВА КЛУБ КАРТИЦА:

-Правна лица.

Потврда о извршеној регистрацији, меница као гаранција. Потписан уговор о коришћењу картице.